Python packages

Je kan in een advanced code response gebruik maken van alle ingebouwde libraries van Python 3. Verder kan je gebruik maken van de volgende externe packages:

 • beautifulsoup4==4.6.0

 • dateparser==0.7.0

 • googlemaps

 • numpy==1.14.3

 • pymongo==3.6.1

 • python-dateutil==2.7.2

 • pytz==2016.10

 • regex==2018.2.21

 • requests==2.11.1

 • scikit-learn==0.19.1

 • scipy==1.1.0

 • six==1.11.0

Last updated