Links

Python packages

Je kan in een advanced code response gebruik maken van alle ingebouwde libraries van Python 3. Verder kan je gebruik maken van de volgende externe packages:
 • beautifulsoup4==4.6.0
 • dateparser==0.7.0
 • googlemaps
 • numpy==1.14.3
 • pymongo==3.6.1
 • python-dateutil==2.7.2
 • pytz==2016.10
 • regex==2018.2.21
 • requests==2.11.1
 • scikit-learn==0.19.1
 • scipy==1.1.0
 • six==1.11.0