Debugging [BETA]

We hebben een PyCharm plugin ontwikkeld die je toelaat om een Oswald chatbot lokaal te debuggen. Deze plugin bevindt zich momenteel in beta. Om toegang te krijgen tot de plugin maak je best een ticket aan bij onze helpdesk.

Je kan met deze plugin code responses ophalen van je Oswald installatie, ze bewerken en ze ook weer opladen naar je installatie.

Doormiddel van de Hybrid cloud approach is het ook mogelijk om je code responses te debuggen in PyCharm, net als gewone python code. Dat geeft je de mogelijkheid om breakpoints te plaatsen in je code responses en de precieze toestand van je chatbot te inspecteren.

Je draait de Oswald Responder code lokaal en zorgt via een tool als ngrok dat je machine extern beschikbaar is op een url. Deze url geef je dan in als 'Responder url' bij de instellingen van je chatbot.

Last updated